GYIK - Ellátásbiztonság

Összegyűjtöttük a földgázszolgáltatás területén – azon belül is az ellátásbiztonság, a karbantartás és a fűtőérték témakörökbe tartozó – visszatérő kérdéseket. Az alábbiakban a nekünk leggyakrabban feltett kérdéseket összegezzük, hogy gyors és praktikus segítséget nyújtsunk a mindennapok földgáz-felhasználásához, és amelyek között mindenki megtalálhatja a keresett választ.


Gázszagot érzek, mi a teendő ilyenkor?

A TIGÁZ-DSO Kft. szolgáltatási területére vonatkozóan, ha az utcán, az ingatlanán, a lakásában vagy a lépcsőházban gázszagot érez, akkor az éjjel-nappal ingyen hívható 80/300-300 telefonszámon a diszpécserszolgálatunkat kell haladéktalanul értesítenie, akik fogadják a hívását és intézkednek a bejelentés kivizsgálásáról valamint a hiba elhárításáról.

A szivárgásokat hogyan és mikor ellenőrzik, és milyen intézkedést tesznek, ha szivárgást észlelnek?

Jogszabályi előírás alapján rendszeresen végezzük a gázvezetékek ellenőrzését.

A közterületi (utcai) gázelosztó-vezetékek esetében a fogyasztói ingatlanokba bekötő leágazó vezetéken, a telekhatár közelében elhelyezett elzáró szerelvényig (fogyasztói főelzáróig) feladatunk az ellenőrzés. Ezt a TIGÁZ-DSO Kft. minőségirányítási rendszerének részét képező technológiai utasítás szerint végezzük. Szabályozott módon, hálózatellenőrző gépjárművel vagy gyalogos hálózatellenőrökkel történik mindez, az ellenőrzést végzők részére kiadott, a gázelosztó-vezetékek föld alatti elhelyezkedését ábrázoló térképek szerint. A műszaki ellenőrzés:

 • nagy érzékenységű gázkoncentráció-érzékelő műszerekkel,
 • hálózatellenőrző gépjárművel történik.

Ez utóbbival a közutak alatt, illetve a közutak szegélyében elhelyezkedő gerincvezetékek ellenőrzését végezzük. A gépjárművel nem hozzáférhető gerincvezetékek, valamint a felhasználási (fogyasztási) helyekre bevezető leágazó vezetékek ellenőrzésére gyalogosan kerül sor.

A gázelosztó-vezetékeket ellenőrzési kategóriákba soroljuk:

 • a vezeték anyaga (acél vagy műanyag),
 • az üzembe helyezés időpontja,
 • a vezetéket érő külső igénybevételek (pl. elektromos indukció),
 • a vezeték elhelyezkedése (külterületi vagy belterületi),
 • a korrózió elleni védelmi módja,
 • a belső gáznyomás nagysága,
 • a vezetéken bekövetkezett meghibásodások száma szerint.

Az ellenőrzés gyakorisága ennek figyelembevételével van meghatározva és éves ütemterv szerint tervezve, végrehajtva.

A fogyasztói hely telekhatárán belül észlelt szivárgás esetében a hálózatellenőr azonnal tájékoztatja az ingatlanon tartózkodó fogyasztót (tulajdonos, bérlő), amennyiben elérhető. Ha a hálózatellenőrt az ingatlanba beengedik, akkor a hibabehatárolást pontosítja és a szükséges intézkedésekről (pl. áramtalanítás, nyílt láng és szikraképződés megszüntetése) és magatartási szabályokról (pl. szellőztetés, a veszélyeztetett terület elhagyása) a fogyasztót tájékoztatja.

Közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében az ingatlan gázellátása is felfüggesztésre kerülhet a hibaelhárításig. Ha a szivárgás a fogyasztási helyen levő fogyasztói főelzárón, a házi nyomásszabályozó készüléken vagy a gázmérőn következett be, a hibaelhárítás, illetve a készülékcsere a TIGÁZ-DSO Kft. kötelessége.

Az ingatlan telekhatárán belüli minden egyéb hiba esetében a hibaelhárítást a fogyasztónak kell intézni és költségeit viselni. A hibaelhárítást a fogyasztó arra jogosult gázszerelővel végeztetheti el. A jogosult gázszerelők országos jegyzéke nyilvánosan elérhető a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal honlapján a http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok webhelyen. Ha a hálózatellenőr gázszivárgást észlel, akkor a hálózatellenőrző szervezet jelenti az eseményt a hibaelhárító szervezetünknek. A hibaelhárító szervezet az észlelt szivárgás súlyossága alapján határozza meg a szükséges hibaelhárítási intézkedéseket (fogyasztó értesítése és/vagy az ingatlan gázellátásának azonnali felfüggesztése, illetve azonnali vagy későbbi közterületi hibaelhárítás). A TIGÁZ-DSO Kft. minden tudomására jutott – a felhasználási (fogyasztási) hely telekhatárán belül észlelt vagy a fogyasztó által bejelentett szivárgást – a helyszínen ellenőriz. A gázszivárgás, különösen az építmények belső terében történő gázszivárgás rendkívül veszélyes, ezért a gázszag észlelése esetében azonnal hívni kell a TIGÁZ-DSO Kft. ingyenesen hívható 24 órás hibabejelentő szolgálatát a 80/300-300 telefonszámon.

A télen többször előfordult, hogy ellopták az aknatetőt, vagy az elzáró fedelét a járdán, ami balesetveszélyes. Ilyen esetben kihez fordulhatok?

Minden eseményt, veszélyhelyzetet, amely a gázelosztó hálózattal van összefüggésben, az éjjel-nappal ingyen hívható, 80/300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálatnak kell bejelenteni.

Karbantartás után nem állították megfelelően helyre a munkagödröket. Ilyen esetben kihez fordulhatok panasszal?

Ezzel a panasszal is az éjjel-nappal ingyen hívható 80/300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálathoz kell fordulni, ahol intézkednek a területileg illetékes üzem felé a panasz kivizsgálásáról.

Mitől ilyen kellemetlen szagú a gáz?

A földgáz természetes állapotban színtelen és szagtalan gáz, ezért a levegőben jelenléte nem érzékelhető. Nem mérgező hatású, de zárt helyiségben a levegő oxigénjét kiszorítva fulladásos halált okozhat. A fogyasztó általában a különböző gázkészülékekben elégethető tüzelőanyagként találkozik a földgázzal. A földgáz azonban nem csak elégethető, hanem a levegővel keveredve bizonyos gázkoncentrációk esetében rendkívül veszélyes, robbanóképes elegyet alkot, amely nyílt láng vagy szikra hatására felrobbanhat. A robbanás erőssége épületeket képes romba dönteni és emberi életeket kioltani. Annak érdekében, hogy a fogyasztók a levegőbe kerülő földgáz jelenlétét már olyan mennyiségben is érzékeljék, hogy a fulladásos halál, illetve a robbanásveszélyes koncentráció kialakulása elkerülhető legyen, a földgázt vegyi anyagok hozzáadásával szagosítják. A szagosító anyag mással össze nem téveszthető, intenzív, a földgáz jelenlétét megmutató szagérzetet okoz. Javasolt, hogy a szülők a földgáz szagát minél korábbi életkorban ismertessék meg a gyermekeikkel, hogy a megfelelő veszélytudat kialakulhasson. Gázszag érzékelése, különösen az építmények belső terében érzett gázszag esetében azonnal hívni kell a TIGÁZ-DSO Kft. ingyenesen hívható 24 órás hibabejelentő szolgálatát a 80/300-300 telefonszámon.

A gázmérő számlálóján mit jelent a piros tartomány? Mi ennek az értelmezése?

A gázmérő számlálószerkezetén látható piros tartomány (utolsó három karakter) a gázfogyasztás mennyiségét mutatja literben. Az elszámolásnál csak a gázmérő által mért egész m3 mennyiséget (1 m3 = 1000 liter) kell figyelembe venni, és a vonatkozó törvények értelmében ez képzi az elszámolás alapját.

Honnan tudom, hogy az új mérő hitelesített? Milyen dokumentumok igazolják ezt?

A gázmérőt az elosztói engedélyesnek kell biztosítania, amelyet az ingatlanok telekhatárán belüli gázellátó-rendszer üzembe helyezésekor a fogyasztók által kiépíttetett mérőhelyen szerel fel. A mérésügyi jogszabályok kötelezően előírják, hogy közhiteles mérésre kizárólag hitelesített mérőeszköz alkalmazható. A földgázeladás közhiteles mérésre kötelezett, ezért a TIGÁZ-DSO Kft. a fogyasztási helyeken kizárólag hitelesített gázmérőket helyez el. A gázmérők hitelesítését a készülékgyártás folyamatába beillesztve, a gyártómű vagy a gyártótól független hitelesítő intézet alkalmazottjai végzik. A hitelesítés elvégzéséről a gázmérők gyártási száma szerinti jegyzéket ad ki a gyártó, amely igazolja a hitelesítést. Az úgynevezett hitelesítési jegyzék a TIGÁZ-DSO Kft.-nél megtalálható.

A hitelesítés tényét a gázmérőn elhelyezett jelölések (hitelesítő lenyomatos plombák és készülékfeliratok) is igazolják. A jelölések módját, helyét, alakját, tartalmát hazai és jogharmonizáció keretében Magyarországon is bevezetett nemzetközi jogszabályok attól függően határozzák meg, hogy a gázmérő gyártása Magyarországon vagy külföldön történt-e. A hitelesítési lenyomatokkal ellátott plombák a gázmérő minden olyan pontján elhelyezésre kerülnek, amelyek megbontása a hitelesítés elvesztésével jár. A hitelesítettséget jelölő felirat általában a gázmérő számlálóművének átlátszó ablaka alatt található.

Miért tart olyan sokáig a gázszünet? Lehet közben valahogyan vételezni?

A tervezett gázszünet időpontját és időtartamát az országos gázszállító rendszert üzemeltető FGSZ Zrt. határozza meg, jogszabályi felhatalmazás alapján. Időtartama jellemzően objektumonként 12-48 óra közötti, és évente legfeljebb egyszer fordul elő. Ekkor a településeket ellátó gázátadó állomások nem üzemelnek, mert karbantartáson és működési ellenőrzésen esnek át.

A tervezett gázszünet időpontjáról és várható időtartamáról a TIGÁZ-DSO Kft. újsághirdetésben tájékoztatja az érintetteket, 90 nappal a tervezett időpont előtt. Értesítésünk tartalmazza, mely fogyasztói kategóriákat érinti a gázvételezési tilalom. A gázszünet alatt tilos működtetni a gázfogyasztó készülékeket, mert működtetésük veszélyeztetheti a többi felhasználót és megnehezíti a gázszünet végén a szolgáltatás újbóli elindítását.

A gázszünetekről, azaz hogy mely településeken, mikortól, mennyi ideig és melyik fogyasztói kategóriákat érintően lesz gázszünet, előzetesen a TIGÁZ-DSO Kft. honlapján lehet tájékozódni, ide kattintva.

Honnan lehet előre tájékozódni a gázszünetekről, általában mikor számíthatunk gázszünetekre?

A tervezett gázszünetekről, azaz hogy mely településeken, mikortól, mennyi ideig és melyik fogyasztói kategóriákat érintően lesz gázszünet, előzetesen a TIGÁZ-DSO Kft. honlapján lehet tájékozódni, ide kattintva.

A tervezett gázszüneteket a fűtési szezonon kívülre, jellemzően az április 15.-október 15. közötti időszakra időzítjük.

Miért pont nyáron, a nagy melegben tartják a többnapos gázszünetet?

A tervezett gázszünet időpontját és időtartamát az országos gázszállító rendszert üzemeltető FGSZ Zrt. határozza meg, jogszabályi felhatalmazás alapján. Időtartama jellemzően objektumonként 12-48 óra közötti, és évente legfeljebb egyszer fordul elő. Ekkor a településeket ellátó gázátadó állomások nem üzemelnek, mert karbantartáson és működési ellenőrzésen esnek át.

A földgázt Magyarországon alapvetően fűtésre használják a fogyasztók. Fűtési szezonon kívül sokkal kisebb mértékű a gázfogyasztás, mint téli időszakban. Azaz a nyári melegben főleg használati melegvíz előállításához és néhány technológia (üvegolvasztás, vegyipar, mezőgazdasági terményszárítás stb.) üzemeltetéséhez szükséges földgáz.

A kialakult gyakorlat szerint ezek a nagyfogyasztók a gázszünet tervezett időpontjáról előzetesen külön tájékoztatást kapnak. A gázszünetet tervező FGSZ Zrt. a nagyfogyasztók gázszünettel kapcsolatos időpontigényeit a lehetőségekhez képest figyelembe veszi a gázszünet időpontjának kitűzésekor.

A nyári időszakban tartott gázszünet sokkal kevesebb kényelmetlenséget okoz a gázfelhasználóknak, mintha az a téli időszakban lenne megtartva. A gázszünet alatt elvégzésre kerülő technológiai szerelésekhez, hegesztésekhez is csak a nyári időjárási körülmények alkalmasak.

Fognak értesíteni a gázszünet végéről?

A gázszünetekről, azaz hogy mely településeken, mikortól, mennyi ideig és melyik fogyasztói kategóriákat érintően lesz gázszünet, előzetesen a TIGÁZ-DSO Kft. honlapján lehet tájékozódni, ide kattintva.

A tervszerű megelőző karbantartás miatti szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket a földgázelosztó legalább 3 hónappal korábban írásban, 20 m3/h alatti névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználók esetében újsághirdetés útján, a 20 m3/h  és a feletti névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználók esetén levélben közli a felhasználókkal, illetve az érintett engedélyesekkel.

A lakossági felhasználókat újsághirdetés útján és a helyileg szokásos módon tájékoztatjuk a gázszünet időpontjáról és időtartamáról.

A gázszünet végéről külön nem adunk tájékoztatást. A gáz fogyasztását az előzetesen jelzett időtartam (általában 12-48 óra) leteltével meg lehet kezdeni.

Mit kell tenni a gázszünet előtt és a végén? Hogyan kell elzárni a gázcsapot?

A gázszünet kezdetekor el kell zárni a gázcsapot. Ez a gázcsap lehetőleg a gázmérő előtti gázcsap legyen. E gázcsap a mérővel szemben állva a gázmérő bal oldalán helyezkedik el. A gázcsap karját az óramutató járásával megegyezően 90 fokkal (egy negyed körívvel) kell elforgatni.

A gázszünet elmúltával a kinyitáshoz fordított irányban kell elforgatni a gázcsap karját.

FGSZ karbantartás-gázszünet alkalmával a fogyasztók miért nem kapnak írásban, egyedi értesítést a gázszünet idejéről, pl. a számla mellékleteként?

A gázszünetekről, azaz hogy mely településeken, mikortól, mennyi ideig és melyik fogyasztói kategóriákat érintően lesz gázszünet, előzetesen a TIGÁZ-DSO Kft. honlapján lehet tájékozódni, ide kattintva.

A tervezett és nem tervezett gázszünetekkor történő értesítések rendjét a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzata tartalmazza. A keresett rész az Üzletszabályzat tartalomjegyzékéből közvetlenül is elérhető a megfelelő fejezetcímre történő kattintással. Az Üzletszabályzat nyitó oldala elérhető ide kattintva.

A tervszerű megelőző karbantartás miatti szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket a földgázelosztó legalább 3 hónappal korábban írásban, a 20 m3/h alatti névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználók esetében újsághirdetés útján, a 20 m3/h és a feletti névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználók esetén levélben közli a felhasználókkal, illetve az érintett engedélyesekkel. A lakossági felhasználókat újsághirdetés útján és a helyileg szokásos módon tájékoztatjuk a gázszünet időpontjáról és időtartamáról.

Új gázigény benyújtásának módja, dokumentumok, költségek, átfutási idő?

A kérdésben szereplő számos fontos tudnivalót, folyamatot a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzata (6. fejezet) tartalmazza. A keresett rész az Üzletszabályzat tartalomjegyzékéből közvetlenül is elérhető a megfelelő fejezetcímre történő kattintással. Az Üzletszabályzat nyitó oldala elérhető itt.

A felhasználói igény kielégítésének főbb lépései:

 • gázigény bejelentése (a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékleteként közzétett Gázigény bejelentő lap jogszabályban és jelen Üzletszabályzatban rögzítetteknek megfelelő kitöltésével és a földgázelosztóhoz történő megküldésével). A Gázigény bejelentő lap elérhető itt.
 • gázigénylő(k) tájékoztatása, ajánlattétel,
 • elosztói csatlakozási szerződés megkötése,
 • a műszaki megvalósítás (csak a finanszírozási feltételek teljesülését követően kezdődik el).

Mivel foglalkozik a tigáz?

A Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. 2007. április 24-én alakult meg, tevékenységét 2007. július 1-jén kezdte meg. A Tigáz Zrt. leányvállalata a Tigáz-DSO Kft., egyúttal a Tigáz Zrt. a Tigáz-DSO Kft. kizárólagos, egyetlen tulajdonosa. Megalakulásakor egyik fő feladata volt, hogy földgáz elosztási engedélyes tevékenységeket végezzen Magyarország észak-keleti régiójában, megközelítőleg az ország területének egyharmadán.

A Tigáz-DSO Kft. elsődleges műszaki feladatai:

-            gázelosztó hálózatok fejlesztése

-            gázelosztó hálózatok üzemeltetése

-            gázelosztó hálózatok karbantartása

-            üzemzavar elhárítás

-            gázigénylők előzetes tájékoztatása, ajánlattétel, csatlakozási szerződések kezelése

-            gáztervek műszaki-biztonsági szempontból történő ellenőrzése

-            lakossági nyomásszabályozók és gázmérők felszerelése, ciklikus cseréje

-            fogyasztói gázvezetékek üzembe helyezése

-            gázszerelések műszaki-biztonsági ellenőrzése

 • A 2016-17 évi változások eredményeképpen a korábban a Tigáz Zrt. által végzett tevékenységek átkerültek a Tigáz-DSO Kft-hez, mellyel egy teljes körű vállalati átstrukturálás kezdődött el és mely változásokkal egy nagy múltú tevékenységi kört zárt le a vállalat, létrehozva egy új tigáz-t.

 

Hogyan zajlik a fogyasztóvá válás folyamata?

A kérdésben szereplő számos fontos tudnivalót, folyamatot a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzata (6. fejezet) tartalmazza. A keresett rész az Üzletszabályzat tartalomjegyzékéből közvetlenül is elérhető a megfelelő fejezetcímre történő kattintással. Az Üzletszabályzat nyitó oldala elérhető itt.

A felhasználói igény kielégítésének főbb lépései:

 • gázigény bejelentése (a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékleteként közzétett Gázigény bejelentő lap jogszabályban és jelen Üzletszabályzatban rögzítetteknek
 • megfelelő kitöltésével és a földgázelosztóhoz történő megküldésével). A Gázigény bejelentő lap elérhető itt.
 • gázigénylő(k) tájékoztatása, ajánlattétel,
 • elosztói csatlakozási szerződés megkötése,
 • a műszaki megvalósítás (csak a finanszírozási feltételek teljesülését követően kezdődik el).

Ha átalakítani szeretnék, annak mi a menete?

Mindenekelőtt érdeklődjön egy gázipari szakembernél (tervezőnél, gázszerelőnél), hogy el tudja dönteni: kiviteli terv készítésére és előzetes jóváhagyásra kötelezett-e a tervezett átalakítás vagy nem. A továbbiakban a szakember iránymutatása alapján kell eljárni.

Amennyiben az átalakítás tervköteles, ebben az esetben a tervező elkészíti és engedélyezteti a tervet, amely alapján elvégezheti a gázszerelő az átalakítást. Az átalakítás idejére a gázmérőt a TIGÁZ-DSO Kft. megrendelésre díj felszámítása mellett leszereli. Ha az átalakítás elkészült, a TIGÁZ-DSO Kft. műszaki szakembere megrendelésre díj felszámítása mellett felülvizsgálja a gázszerelést, ellenőrzi a nyomáspróbát, és ha megfelelőnek minősíti, akkor kiállítja a használatbavételi engedélyt. Ezt követően megrendelésre díj felszámítása mellett visszaszerelhető a gázmérő. Ha új gázkészülék is felszerelésre került, akkor annak üzembe helyezését a felhasználó megrendelése alapján arra feljogosított gázszerelő végezheti el.

Egyszerűsített készülékcsere esetén (11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6. § (1)) lényegesebben egyszerűbb a folyamat, a gázmérőt nem kell leszerelni, de a munkát csak a TIGÁZ-DSO Kft. által feljogosított gázszerelő végezheti el.

További információ itt.

Hol találok listát a gáztervezőkről, kivitelezőkről?

Gázfelhasználói (másként „fogyasztói” vagy „belső”) rendszerek építését, szerelését, javítását csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vett gázszerelő végezheti.

A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt.

Földgázos kiviteli tervet, úgy elosztóvezetékre, leágazó vezetékre, valamint felhasználói (másként „fogyasztói” vagy „belső”) fogyasztói rendszerre csak a Magyar Mérnökkamaránál nyilvántartásba vett tervező vagy szakértő készíthet.

A tervezői névjegyzék megtalálható itt.

Vannak gázszerelésre és tervezésre szakosodott vállalkozások, amelyek alkalmaznak a fenti hatósági jogosítványokkal, bizonyítványokkal rendelkező tervezőket, szerelőket. E vállalkozásokhoz a világhálón lehet legkönnyebben eljutni, külön nyilvántartásuk nincs.

Miért tart olyan sokáig egy elosztóvezeték kiépítése?

A földgáz elosztóvezeték hatósági engedélyezési rendszerben létesülhet. Az építési hatóság a területileg illetékes Bányakapitányság. Csak jogerős építési engedély birtokában kezdhető el a kivitelezés. Az elkészült gázelosztó-vezetéket általában ugyancsak hatósági engedéllyel lehet használatba venni, majd beüzemelni.

A gázelosztó-vezeték létesítése három lényeges szakaszra osztható: tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés, használatbavételi engedély megszerzése és üzembe helyezés.

A tervezési szakaszban a tervezett nyomvonalhoz meg kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok, társközművek, önkormányzat hozzájárulását, majd a szakhatóságok engedélyét. Ezt követően lehet megkérni a Bányakapitányságtól az építési engedélyt. Ennek a fázisnak az időtartama a tervezés elkezdésétől az építési engedély jogerőre emelkedéséig 3-6 hónap között van.

A gázelosztó-vezeték építését, az építést követő vizsgálatokat és az átadási eljárásokat 1-3 hónap alatt lehet elvégezni. Azonban a téli időszakban az időjárási viszonyok miatt általában a vezetéképítésre vonatkozó technológiai előírásokat nem lehet betartani, továbbá november 15. és április 15. között a közutak felbontását a közutak kezelői nem szokták engedélyezni, ezért ha a kivitelezés erre az időszakra esik, akkor az építés időtartama további 6 hónappal meghosszabbodik.

Az építés befejezése után a használatbavételhez az engedélyezés során közreműködő ingatlantulajdonosok, társközművek, hatóságok hozzájárulását meg kell kérni és gondoskodni kell a vezetékjog ingatlannyilvántartásba való bejegyzéséről, illetve az igénybe vett állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál az ingatlan használatára vonatkozó megállapodások megkötéséről. Ezt követően lehet megkérni a Bányakapitányságtól a használatbavételi engedélyt. Bizonyos esetekben az elosztói engedélyes saját hatáskörben is kiadhat használatbavételre jogosító engedélyt. A használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően lehet elvégezni az új gázelosztó-vezeték üzembe helyezését, azaz az üzemelő gázhálózatra való csatlakoztatását. Amennyiben ez csak gázszünet megtartásával lehetséges, akkor általában ezt a műveletet csak fűtési idényen kívül végezzük el.

Ezzel együtt a fentiek okán gyakran egy teljes naptári év is eltelik a gázigény bejelentése és az üzembe helyezés között.

Miért változnak a gázvezeték kiépítésének árai?

A gázigénylő csatlakozási díjat fizet az igénybejelentés időpontjában érvényes rendelet alapján a TIGÁZ-DSO Kft-nek. E díj nagysága csakugyan változik időben, illetve mértéke többek között függ attól is, hogy mikor, milyen jogszabályi időszakban történt a hálózat korábbi szakaszának kivitelezése. A csatlakozási díjat szabályozó rendeletek gázévenként változnak. Az összes lehetséges kombinációt itt nem áll módunkban ismertetni. Konkrét ügyben a TIGÁZ-DSO Kft. területileg illetékes Hálózatfejlesztési Régiójához kell fordulnia.

A tárggyal kapcsolatos jogszabályok:

9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról

Megtalálható: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171848.270446

Ha én kifizetem a vezetéket, a szomszédom miért köthet rá?

A TIGÁZ-DSO Kft által a saját tulajdonú rendszerein megépített gázelosztó-vezeték minden esetben a TIGÁZ-DSO Kft. tulajdonába kerül, annak ellenére, hogy azt teljesen, vagy részben egy, vagy több gázigénylő (csoport) finanszírozta. A TIGÁZ-DSO Kft nem tagadhatja meg újabb gázigénylő rákapcsolását az ilyen gázelosztó-vezetékre, ha annak nincsen műszaki akadálya és az illető is megfizeti a jogszabály által előírt csatlakozási díjat (jelenleg: 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet és a 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelet). Ennek mértéke több tényező mellett függ a meglévő vezeték építésének időszakától is.

A rendelet megtalálható itt: www.njt.hu

Meddig lesz elég a földgáz a meglévő rendszerek üzemeltetésére?

A kétezer-tízes évek elején végzett becslések szerint a Föld kitermelhetőnek ismert földgázkészlete kb. 80-100 esztendőre tűnt elegendőnek. A legutóbbi 3-4 évben közismertté vált, óriási készletekből származó ún. palagáz (shale gas) piacra kerülésével egyes szakértők szerint legalább 65 évvel megnőtt a földgázkorszak várható időtartama. A földgáz elérhetősége tehát itt, Európában továbbra sincs veszélyben.

Az hogy lehet, hogy én a Főgáznál vagyok, mégis a Tigáz emberei jöttek mérőórát cserélni?

Úgy lehet, hogy mint FŐGÁZ-zal szerződött szabadpiaci, vagy egyetemes gázfogyasztó a TIGÁZ-DSO Kft. által üzemeltetett gázhálózaton vételezi a gázt. A felhasználó általában sohasem „találkozik” a kereskedőjével, illetve annak megbízottjával a felhasználási helyen. A gázmérő leolvasása, cseréje, le- és felszerelése minden esetben a területileg illetékes elosztói engedélyes joga és kötelessége.

Mennyi idő, mire kiépül egy csonk? Mennyibe kerül? Hogy van az összeg meghatározva? A leágazó meghosszabbítás miért kerül olyan sokba?

A földgáz elosztóvezeték hatósági engedélyezési rendszerben létesülhet. A leágazó vezeték – az ún. „csonk” – is gázelosztó-vezeték.

Üzemelő gázelosztó-vezetékhez kapcsolódó új, egy ingatlan gázellátását biztosító leágazás építése, annak nyomásfokozatától függetlenül csak bejelentésköteles a területileg illetékes Bányakapitányság felé. Az engedélyezése az elosztói engedélyes hatáskörében történik.

A leágazó vezeték létesítése három lényeges szakaszra osztható: tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés, használatbavételi engedély megszerzése és üzembe helyezés.

A tervezési szakaszban a tervezett nyomvonalhoz meg kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok, társközművek, önkormányzat hozzájárulását, esetenként a szakhatóságok engedélyét. Ezt követi a tervfelülvizsgálat, amely alapján a leágazó vezeték megépíthető. Ennek a fázisnak az időtartama a tervezés elkezdésétől a tervfelülvizsgálat elvégzéséig 1-4 hónap között van.

A leágazó vezeték építését, az építést követő vizsgálatokat és az átadási eljárásokat 1-3 hónap alatt lehet elvégezni. Azonban a téli időszakban az időjárási viszonyok miatt általában a vezetéképítésre vonatkozó technológiai előírásokat nem lehet betartani, továbbá november 15. és április 15. között a közutak felbontását a közutak kezelői nem szokták engedélyezni, ezért ha a kivitelezés erre az időszakra esik, akkor az építés időtartama további 6 hónappal meghosszabbodik.

Az építés befejezése után a használatbavételhez az engedélyezés során közreműködő ingatlantulajdonosok, társközművek, esetenként hatóságok hozzájárulását meg kell kérni és gondoskodni kell a vezetékjog ingatlannyilvántartásba való bejegyzéséről, illetve az igénybe vett állami, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál az ingatlan használatára vonatkozó megállapodások megkötéséről. Ezt követően adható ki a használatbavételi engedély. A használatbavételi engedély kiadását követően lehet elvégezni az új leágazó vezeték üzembe helyezését, azaz az üzemelő gázhálózatra való csatlakoztatását. Amennyiben ez csak gázszünet megtartásával lehetséges, akkor általában ezt a műveletet csak fűtési idényen kívül végezzük el.

Ezzel együtt a fentiek okán gyakran egy teljes naptári év is eltelhet a gázigény bejelentése és az üzembe helyezés között.

A gázigénylő csatlakozási díjat fizet az igénybejelentés időpontjában érvényes rendelet alapján a TIGÁZ-DSO Kft.-nek. E díj nagysága csakugyan változik időben, illetve mértéke többek között függ attól is, hogy mikor, milyen jogszabályi időszakban történt a hálózat korábbi szakaszának kivitelezése. A csatlakozási díjat szabályozó rendeletek gázévenként változnak. Az összes lehetséges kombinációt itt nem áll módunkban ismertetni. Konkrét ügyben a TIGÁZ-DSO Kft. területileg illetékes Hálózatfejlesztési Régiójához kell fordulnia.

A légbeeresztőknek milyen szerepe van a gázfogyasztó készülékek légellátásában?

Légbeeresztőt kell beépíteni a lakás azon helyiségeibe, ahol a természetes légbeeresztéssel nem rendelkező, fokozott légzárású ablak/ajtó található, és e helyiségben nyílt égésterű (akár kémény nélküli, akár kéménybe kötött) gázkészülék van beszerelve. Ezek a gázkészülékek az égéshez szükséges levegőt a helyiség légteréből nyerik (1 m3 földgáz elégéséhez 10 m3 levegő szükséges), ezért az égéshez felhasznált levegőt a szabadból pótolni kell. Csukott nyílászárók mellett a megfelelően méretezett légbeeresztő biztosítja a helyiségben az égés által elhasznált levegő utánpótlását. A légbeeresztők működését tilos befolyásolni. Be kell tartani a kezelési utasításában foglaltakat és az abban foglaltak szerinti időszakonként gondoskodni kell tisztításukról.

Milyen veszélyei vannak a páraelszívó és a kandalló, cserépkályha együttes használatának?

A kandalló és a cserépkályha egyaránt kéménybe kötött, de nyílt égésterű. Ez azt jelenti, hogy az égéshez szükséges levegőt a helyiség légteréből veszik. A füstgáz a kéményeken át a kéményhuzat révén távozik el. Ha bekapcsoljuk a páraelszívót, akkor a levegő kiáramlása a helyiségből – a kéményekénél sokkal nagyobb intenzitással – itt is megindul. Ennek hatására a helyiségben csökkenni kezd a légnyomás. Ebből az következik, hogy a két kéménynél csökken a huzat intenzitása, ami addig fokozódhat, hogy leáll az égéstermék kiáramlása, sőt negatív huzat (visszaáramlás) alakul ki. Ez viszont azt jelenti, hogy a kémény mintegy eltorlaszolja a füstgáz útját kifelé és így a füstgáz a helyiségbe jut. Ez pedig a helyiség oxigéntartalmának rohamos csökkenéséhez, illetve elfogyásához vezet. A lakás megtelik szén-dioxiddal, ami az egyik égéstermék, illetve egyre gyorsabban szén-monoxiddal, ami viszont a még folytatódó, de már tökéletlen (magyarán: oxigénhiányos) égés terméke. A szén-dioxid fulladást okoz, nem mérgez. A felhalmozódott szén-dioxidból már két-három belégzés is elegendő az igen gyors eszméletvesztéshez. Ekkor még lenne visszaút, ám az ájult ember nem képes menekülni és gyorsan beáll a halál

A szén-monoxidba nem lehet belefulladni, mert előbb megmérgezi a szervezetet, mintsem a fulladás bekövetkezhetne. A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét az jelenti, hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb, nem irritáló gáz, Ugyanakkor sokszorta erősebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy a vér oxigént szállítson. Emiatt már alacsony koncentrációban is mérgező. Ha a levegőben koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál. Kisebb koncentrációknál ez hosszabb időt vesz igénybe, mivel lassabban csökken a vér oxigénszállító képessége. Az ájulást még nem okozó mérgezés tünetei összekeverhetők többek közt a migrén vagy az influenza bizonyos tüneteivel (fejfájás, szédülés, fáradtság, álmosság, hányinger, tudatzavar). A fentiek miatt légbeeresztőt kell beépíteni a lakás azon helyiségeibe, ahol a természetes légbeeresztéssel nem rendelkező, fokozott légzárású ablak/ajtó található, és e helyiségben nyílt égésterű gázkészülék, vagy egyéb tüzelőanyaggal működő nyílt égésterű készülék van beszerelve. Csukott nyílászárók mellett a légbeeresztő biztosítja a helyiségben az égés által elhasznált levegő utánpótlását.

De a legnagyobb kapacitású légbeeresztő sem győzi beengedni a páraelszívó által elvont, pótlandó levegőmennyiséget, ezért életveszélyes a fenti készülékek üzemeltetése esetén a helyiségbe beépíteni és használni a páraelszívót.

A fent leírtak – természetesen – nem csak földgáztüzelésű, hanem például fa- vagy szén-, brikett-tüzelésű készülékekre is ugyanígy igazak.


További tartalmak a témában